НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
Основни цели
Основната цел на проекта е, чрез обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, да се подобри конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сферата на туризма

Специфични Цели:
  • Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на заинтересовани организации в сферата на . туризма в България и Италия;
  • Обмяна на опит идеи, знания, ноу - хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на проекта;
  • Изграждане на партньорства с фокус върху туризма в двете държави чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н;
  • Повишаване на конкурентоспособността на работната сила;
  • Развитие на човешките ресурси чрез осъществяване на транснационалното сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на служители, ангажирани в сферата на туризма с цел развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия сферата на туризма;
  • Улесняване на адаптацията към промените на работниците, служителите в сферата на туристическите услуги чрез проучване и анализиране на формите и моделите за развитие на туризма в България и Италия, с цел прилагането на добрите практики в двете държави;
  • Разпространение и обмяна на информация и опит;
  • Повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики;
  • Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности;
  • Ефективно управление и администриране на проекта.
НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио