НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
Целева група
Лица, заети във Водещата организация и партньора, както и други лица, заети в малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сферата на туризма, както и лица с интерес към:

  • транснационално сътрудничество за обмяна на опит, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, подобряване на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица в сферата на туризма;

  • възможностите за повишаване на квалификацията, развитие на знанията и уменията им;

  • изграждане на партньорства чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н;

  • повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики;НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио