НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
Проектни дейности
Проектни дейности:
  • Oрганизиране и провеждане на публичен форум с представители на заинтересованите организации в сферата на туризма в България и Италия за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на туризма в двете държави;
  • Извършване на координирано съвместно изследване на прилаганите практики в сферата на туризма в България и Италия;
  • Изготвяне на анализи с описание на добрите практики, адаптиране за България и разработване на иновативен модел за развитие на туризма, базиран на преноса на добри практики от чуждестранната организиция;
  • Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на експерти на представители на заинтересованите организации в България и Италия;
  • Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи;
НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио