НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
Прессъобщение
От м.Май 2013 година Орма Травел ЕООД започва изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0046-C0001 “Трансфер на иновации в туризма”. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2. Бенефициент по проекта е Орма Травел ЕООД с партньор Фондация Система Тоскана, Флоренция, Италия.
Основна цел на проекта е чрез обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, да се подобри конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сферата на туризма

Дейностите по проекта включват:
  • Oрганизиране и провеждане на публичен форум с представители на заинтересованите организации в сферата на туризма в България и Италия за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на туризма в двете държави;
  • Извършване на координирано съвместно изследване на прилаганите практики в сферата на туризма в България и Италия;
  • Изготвяне на анализи с описание на добрите практики, адаптиране за България и разработване на иновативен модел за развитие на туризма, базиран на преноса на добри практики от чуждестранната организиция;
  • Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на експерти на представители на заинтересованите организации в България и Италия;
  • Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи;

Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с бенефициента на e-mail: m.ignatova@ormatravel.com или на телефони 0884 754156 (Мария Игнатова, ръководител). Текуща информация относно изпълнението и резултатите по проекта ще може да бъде намерена на адрес www.ormatravel.com


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Орма Травел ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика
НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио