НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046
 
  Проектни дейности  
Проектни дейности
-Проектни дейности: *Oрганизиране и провеждане на публичен форум с представители на заинтересованите организации в сферата на туризма в България и Италия за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определ...
 
 
 
 
  Основни цели  
Основни цели
-Основната цел на проекта е, чрез обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси, да се подобри конкурентоспособността и адаптивността на заетите лица в сфер...
 
 
 
 
  Целева група  
Целева група
Лица, заети във Водещата организация и партньора, както и други лица, заети в малки и средни предприятия, които осъществяват дейност в сферата на туризма, както и лица с интерес към: *транснационално сътрудничество за...
 
 
 
 
  МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО  
МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО
-I. Увод -1. Въведение Основната причина за провеждането на текущото проучване е да даде отговор на някои основни въпроси, които са свързани със състоянието на предлаганите услуги в областта на управлението, маркет...
 
 
 
 
  Доклад от проведени проучвания в България  
Доклад от проведени проучвания в България
ДОКЛАД за резултатите от проведено проучване в България и Италия в изпълнение на Дейност 3 Изготвил: Мария Игнатова ВЪВЕДЕНИЕ Стратегическа цел на Европейския съюз към 2010 г. е създаването на най-конкурентосп...
 
 
 
 
  Ръководство по ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046- C0001 „Трансфер на иновации в туризма”  - първа част  
Ръководство по ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046- C0001 „Трансфер на иновации в туризма” - първа част
В Ъ В Е Д Е Н И Е В СЪЩНОСТТА НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО Настоящото ръководство е изработено във връзка с изпълнението на дейностите по проект: BG051PO001-7.0.07-00046-С0001 „Без граници – Компонент 1” – Фаза ...
 
 
 
 
  Ръководство по ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046- C0001 „Трансфер на иновации в туризма”  - втора част  
Ръководство по ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046- C0001 „Трансфер на иновации в туризма” - втора част
В Тоскана около 40% от приемащите структури се намират в общини с основен ресурс „изкуство/сделки”. На половина от това – около 20% са предприятията, разположени в крайбрежните общини, а делът на общините, класифицирани ...
 
 
 
НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио