НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
На 27.06.2013г. се проведе Публичен форум
На 27.06.2013г. в гр. София в Бизнес център «Интерленд», беше проведен Публичен форум – кръгла маса. В публичния форум взеха участие представители от различни заинтересовани организации в сферата на туризма. На мероприятието присъстваха и двама представители от партниращата организация Фондация Система Тоскана, които представиха италианските практики, активно участваха във възникналите дискусии и отговаряха на възникнали въпроси. В хода на дискусиите бяха
консолидирани и позициите на представителите от двете държави в тази област като условие за постигане на устойчиви конкурентни предимства при трансфера на иновативни практики.
Целта на публичния форум беше да се даде допълнителна публичност на проекта, да се определи обхвата на бъдещите проучвания и последващите анализи, както и да се определят потенциалните представители на целевата група, които да бъдат включени в бъдещите проектни дейности. Бяха изготвени анкетни карти, посредством които се акумулира информация от присъстващите служители на организации, работещи в сферата на туризма, във връзка със съществуващи практики в България и Италия. Направеното анкетно проучване ще е основополагащо за бъдещото успешно реализиране на проекта.НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио