НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
„Орма Травел” ЕООД, в качеството си на Бенефициент по проект BG051PO001- 7.0.07 – 046-C0001:
„Орма Травел” ЕООД, в качеството си на Бенефициент по проект BG051PO001- 7.0.07 – 046-C0001: “Трансфер на иновации в туризма” и във връзка със спазване на изискванията за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, бихме искали да обявим приключване на Дейност 3 Извършване на координирано съвместно изследване на прилаганите практики в сферата на туризма в България и Италия. Резюме на резултатите от проучването са обявени на официалния уеб сайт на фирмата.

“Този документ е създаден в рамките на проект: \" Трансфер на иновации в туризма \" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Орма Травел ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио