НАЧАЛО | Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ОБЩИ УСЛОВИЯ | ЗА НАС | ЗА КОНТАКТИ
НАЧАЛО | | | | |
НОВА ГОДИНА 2017/2018
ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ 2017
БЪЛГАРИЯ
КРУИЗИ
ВИЗОВИ УСЛУГИ
САФАРИТА
УИКЕНДИ В ЕВРОПА
ГЪРЦИЯ ЛЯТО 2017
ПОЧИВКИ и ЕКСКУРЗИИ
ЕКЗОТИЧНИ ПОЧИВКИ
» Екзотична почивка в Антигуа
» Екзотични почивки в Бразилия
» Екзотични почивки в Барбадос
» Екзотични почивки в БОТСВАНА
» Екзотична почивка във Виетнам
» Екзотични почивки в Гренада
» Екзотична почивка в Гваделупе
» Екзотични почивки в Гренадини
» Екзотична почивка в Доминиканска Република
» Екзотична почивка в Доминика
» Екзотични почивки в ЗИМБАБВЕ
» Екзотични почивки в Замбия
» Екзотични почивки в Индия
» Екзотични почивки в ИЗТОЧЕН ТИМУР
» Екзотична почивка в Индонезия
» Екзотични почивки в Кения и Танзания
» Екзотични почивки в Коста Рика
» Екзотични почивки в Камбоджа
» Екзотична почивка в Куба
» Екзотични почивки в Лаос
» Екзотична почивка в Малдивите
» Екзотична почивка в Мавриций
» Екзотични почивки в Мексико
» Екзотична почивка до Мартиник
» Екзотична почивка в Малайзия
» Екзотична почивка Мианмар
» Екзотични почивки в Мадагаскар
»  Екзотична почивка в Непал
» Екзотични почивки в Намибия
» Екзотични почивки в Палау
» Екзотични почивки в ОАЕ
» Екзотини почивки в Сейшелските острови
» Екзотични почивки в Тринидад и Тобаго
» Екзотични почивки в Сейнт Винсент
» Екзотични почивки в Санта Лучия
» Екзотични почивки в Сейнт Мартен
» Екзотични почивки в Тайланд
» Екзотични почивки в Френската полинезия
» Екзотични почивки във Филипини
» Екзотична почивка в Хавай
» Екзотични почивки в Шри Ланка
» Екзотични почивки в ЧАД
СВАТБЕНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ
САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
Екзотични почивки в Южна Африка
 
 
 
Декември 2017 Януари 2018
Февруари 2018 Март 2018
Април 2018 Май 2018
Юни 2018 Юли 2018
Август 2018 Септември 2018
Октомври 2018 Ноември 2018
 
Информационен Бюлетин
Въведете Вашия e-mail, за да сте в час с нашите най-нови оферти!
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано туристическо пътуване по дадена дестинация при следните условията.


1. Заявка за записване се приема по телефон, факс или и-мейл след което е необходимо заплащане от 30% депозит.
2. Остатъкът в размер на 70% се заплаща минимум 20 (двадесет ) дни преди датата на отпътуване.
3. В случай, че сумата по т. 2. не бъде заплатена в посоченият срок резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
4. Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен хотел ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
5. Договорената обща цена на туристическото пътуване се заплаща в брой или по банков път в посочени от ТУРОПЕРАТОРА банкови сметки и може да се променя в следните случаи:
5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
5.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други.
5.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 10.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD).

6. За пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./ Поискане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на потребителя.
6.1. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
6.2. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

7. Анулации и неустойки в случай че писмено не са договорени други срокове са:
7.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 50 дена преди датата на пътуването.
7.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.7.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
7.3. Ако направената анулация е от 49 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на пътуването.
7.4. Ако направената анулация е от 29 до 12 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от цената на пътуването, и в случай когато самолетните билети не са били издадени.
7.5. Ако направената анулация е 11 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
14.При анулация на пътуването поради болест , или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. и 7.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

8. В Случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
8.1. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
9. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.
В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи
10. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: При забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителя да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
12. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти или добросъвестно изпълнение на задълженията им.
13. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителя декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, E-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителя не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортното средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора. В случай, че увеличението на цената на предложеният пакет се дължи на причини, за които Туроператорът не носи отговорност и това увеличение настъпи до 5 дни преди датата на пътуването, ако ценета не е увеличена с повече от 10 %, Потребителят се задължава да я приеме, а в случай на отказ Туроператорът извършва анулиране на пътуването, като платените домомента суми от страна на Потребителя не подлежат на възстановяванел

14. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно , или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
16. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
18. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
19. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е ЗК „ЕВРОИНС “ АД и номерът на застрахователната полица е № 0650000058.
20. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
21. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на
ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .
22. Орма Травел предлага възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване“ на стойност между 1,50% и 3,30% от стойността на пакета в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването. Застраховката се сключва до 5 дни след датата на сключване на договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотел.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
23. Настоящите общи условия може да бъдат отменяни, изменяни и допълвани с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
24. За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.


Банкови сметки на Орма Травел ЕООД:
Райфайзенбанк
Банков код: RZBBBGSF
сметка в лева: BG38RZBB91551060687016
сметка в евро: BG26RZBB91551460687005
сметка в щ.д.: BG18RZBB91551160687004

ТЪРСЕНЕ

Екзотична обиколна екскурзия до Филипините - Манил
Екзотична обиколна екскурзия до Филипините - Манила, о-в Палаван, о-в Себу, о-в Бохол и опция за о-в Боракай

13 Дни / 10 Нощувки
Цена от 2650 €
Специални цени за едноседмична почивка във Варадер
Специални цени за едноседмична почивка във Варадеро, Куба с чартърни полети от Мадрид

9 Дни / 7 Нощувки
Цена от 820 €
НАЙ-ДОБРОТО ОТ КИТАЙ - ПЕКИН, ШАНХАЙ, МАНАСТИРА ША
НАЙ-ДОБРОТО ОТ КИТАЙ - ПЕКИН, ШАНХАЙ, МАНАСТИРА ШАО ЛИН, СИЯН, ГУИЛИН, ЯНГШУО И ХОНКОНГ - - Отстъпка за ранно записване до 15.01.2018г. 200 лева от пакетната цена!
29.03.2018
12 Дни / 10 Нощувки
Цена от 4900 лв.
НАЧАЛО      РАННИ ЗАПИСВАНИЯ      ХОТЕЛИ ОНЛАЙН      ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0046      EVA AIR      Rent-a-car      Orma Travel © 2008   Уеб Дизайн: ПроСтудио